Sep 23, 2011

Matala, Crete (Greece)

miejscowość znajdująca się 75 km na południowy zachód od Heraklionu na wyspie Kreta. Matala jest częścią prowincji Timbaki, Grecja. Groty na obszarze klifu Matala wokół zatoki powstały w okresie neolitu tzw. młodsza epoka kamienia. Matala była w okresie minojskim portem morskim. ok. 220 p.n.e. Matala była okupowana przez plemiona Gortynów a w okresie dominacji rzymskiej stała się rzymskim portem handlowym Gortyny. W okresie od I do II wieku n.e. groty Matali były wykorzystywane jako katakumby, gdzie chowano zmarłych. Jedna z takich grot zwana jest "Brutospeliana" ponieważ zgodnie z legendą była często odwiedzana przez rzymskiego generała Brutusa. Matala była rybacką wioską jeszcze do poł. XX wieku. W latach 60., groty Matali były ulubionym miejscem spotkań hippisów z całego świata. Obecnie Matala jest małą wioską żyjącą głównie z turystyki. 
Kanadyjska piosenkarka Joni Mitchell pod wpływem przeżyć doznanych wśród hippisów uwieczniła Matalę w swoim songu Carey z roku 1971. Przybywali tu również Cat Stevens i Bob Dylan. Legenda głosi, że na Matalę uwiódł Europę Zeus pod postacią byka.
Matala (Greek Μάταλα) is a village located 75 km south-west of Heraklion, Crete. Matala is part of the municipality of Tympaki, and Heraklion Prefecture. The artificial caves in the cliff of the Matala bay were created in the Neolithic Age. Matala was the port of Phaistos during the Minoan period. In the year 220 BC. Matala was occupied by the Gortynians and during the Roman period Matala became the port of Gortys. In the 1st and 2nd centuries the caves were used as tombs. One of the caves is called "Brutospeliana" because according to the legend it was frequented by the Roman general Brutus. Matala was then a fishing village. In the 1960s the caves were occupied by hippies who were later driven out. Now Matala is a small village living mainly from tourism. 
Canadian folk singer Joni Mitchell's experiences with the Matala hippies were immortalised in her 1971 song Carey.
When Zeus seduced the princess Europa in the form of a white bull, he crossed the sea and brought her to the beach of Matala. There he changed into an eagle and flew her to Gortys where he had sex with her. 

No comments:

Post a Comment