Sep 15, 2011

Praga, Czech Republic

stolica i największe miasto Republiki Czeskiej. Znajduje się w centralnej części kraju, nad rzeką Wełtawą. Według danych z 2008 r. liczba ludności miasta wynosi 1 226 697 osób, natomiast powierzchnia – 496 km². Praga oficjalnie podzielona jest na dziesięć obwodów, które z kolei dzielą się na dzielnice. Obszar metropolitalny Pragi liczy, według danych Eurostatu z 2004 r., 1 964 750 mieszkańców. Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą większości czeskich urzędów centralnych, związków wyznaniowych działających na terenie Czech, a także licznych firm, stowarzyszeń, organizacji i uczelni wyższych. Stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również międzynarodowy port lotniczy i sieć metra.
Prague [prɑːɡ] is the capital and largest city of the Czech Republic. Situated in the north-west of the country on the Vltava river, the city is home to about 1.3 million people, while its metropolitan area is estimated to have a population of 1.9 million. The city has a temperate oceanic climate with warm summers and chilly winters. During the thousand years of its existence, the city grew from a settlement stretching from Prague Castle in the north to the fort of Vyšehrad in the south, becoming the multicultural capital 
of a modern European state, the Czech Republic, a member state of the European Union.

No comments:

Post a Comment