Oct 15, 2011

Avaldsnes, Norway part.1.

Projekt Avaldsnes prowadzony jest przez gminę Karmøy w ścisłej współpracy z Muzeum Archeologicznym w Stavanger, Muzeum Morskim w Stavanger i Radą Rogaland. Jego głównym celem jest zachowanie Avaldsnes z jego zabytkami, podejmowanie prac archeologicznych, prowadzenie nowych badania kulturowych i przekazywanie wyników do publicznej wiadomości. Więcej informacji TUTAJ.
The Avaldsnes Project is run by the municipality of Karmøy in close co-operation with the Archaeological Museum in Stavanger, the Maritime Museum in Stavanger and Rogaland County Council. Its main aims are to preserve Avaldsnes with its monuments and archaeological remains for the future and undertake new research and convey the results to the public. More info HERE.


No comments:

Post a Comment