Mar 17, 2012

Duchy Piotrkowa Trybunalskiego part.2.

Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych

No comments:

Post a Comment