Sep 16, 2015

Geometryczny środek Polski - Piątek, Poland

Wyznaczony został w miejscu przecięcia się ortodrom przekątniowo łączących wierzchołki opisanego wokół Polski czworokąta złożonego z równoleżników i południków, przechodzących przez najdalej wysunięte punkty terytorium Polski:
  • północ: Jastrzębia Góra,
  • południe: szczyt górski - Opołonek w granicznym paśmie Bieszczadów Zachodnich,
  • wschód: kolano Bugu koło Zosina
  • zachód: zakole Odry koło Cedyni.
Tak wyznaczony środek nie jest środkiem ciężkości figury geometrycznej o kształcie Polski i jest jedynie uznawanym zwyczajowo środkiem umownym. Odpowiada on intuicyjnemu rozumieniu pojęcia środka w przypadku Polski. W przypadku ogólnym podany powyżej sposób określenia położenia środka mógłby dawać rezultaty absurdalne, a nawet nie być możliwy do zastosowania.

No comments:

Post a Comment