Nov 12, 2015

Simon Stevin

Simon Stevin - wybudowany w roku 2010, statek pływający pod banderą Luksemburga, o długości 191,5m, szerokości 40m, wyporności 35 930 ton i możliwości zanurzenia na 8,5 metra. Rozwija prędkość średnią 9 węzłów.

No comments:

Post a Comment